Lịch sự kiện
Thứ 7
17/10/2020
HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HUTECH 2020
Trụ sở 475A Điện Biên Phủ
Thứ 3
29/09/2020
TIẾP ĐÓN TỔNG LÃNH SỰ QUÁN NHẬT BẢN TẠI TP.HCM
Trụ sở 475A Điện Biên Phủ
Thứ 7
26/09/2020
CHUNG KẾT VÀ TRAO GIẢI FUTSAL HUTECH MỞ RỘNG LẦN 4 NĂM 2020
Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương
Thứ 7
26/09/2020
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020 - 2021
Trụ sở 475A Điện Biên Phủ
Thứ 2
21/09/2020
KHAI MẠC SINH HOẠT SINH VIÊN ĐẦU KHÓA NĂM HỌC 2020 -2021 (21/9 - 26/9/2020)
Trụ sở 475A Điện Biên Phủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC