Lịch sự kiện
Thứ 6
10/12/2021
Workshop kỹ năng khởi nghiệp “Marketing sản phẩm - Sân rộng hay ngõ hẹp”
Trực tuyến
Thứ 6
10/12/2021
Hội nghị tổng kết và phát động phong trào sinh viên năm học 2021-2022 - Khoa Thú y - Chăn nuôi
Trực tuyến
Chủ nhật
05/12/2021
Hội thảo "Tư duy - Sáng tạo - Đổi mới 4.0"
Trực tuyến
Thứ 7
04/12/2021
Hội thảo “Công nghệ bảo mật phần mềm, điện toán đám mây và cơ hội việc làm với nghề DevOps”
Trực tuyến
Thứ 3
30/11/2021
Talkshow "Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả sinh viên ngành Kế toán - Hiệp hội kế toán công chứng Anh - ACCA"
Trực tuyến