Thông Báo

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh cao học đợt tháng 5/2013

Kết quả tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2013 xem tại: http://www.hutech.edu.vn/phongqlkh/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=189

Căn cứ theo Điều 18, Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM tổ chức nhận đơn phúc khảo của các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 5 năm 2013:

Lễ khai giảng khóa đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2012

1. Thời gian: từ ngày 28/5/2013 đến hết ngày 11/6/2013.

2. Địa điểm: Phòng Quản lý Khoa học - Đào tạo Sau đại học (Phòng A-03.21 – 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM).

3. Lệ phí phúc khảo: 200.000 đ/môn.

Thí sinh tải mẫu đơn tại địa chỉ: http://www.hutech.edu.vn/phongqlkh/

Sau ngày 11/6/2013 (Thứ Ba), Hội đồng tuyển sinh Sau đại học sẽ dừng việc nhận đơn phúc khảo và tiến hành các thủ tục chấm phúc khảo theo quy định hiện hành. Kết quả chấm phúc khảo sẽ được công bố trước ngày 22/6/2013.