THÔNG BÁO

Xem Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2013-2014 các lớp BUỔI TỐI (Liên thông, Bằng 2, VLVH)

Để xem thời khoá biểu học tập học kỳ I năm học 2013-2014 Sinh viên xem chi tiết tại link :

http://www.hutech.edu.vn/daotao/dt/tkbtoi.aspx

Sau đó nhập vào Mã lớp để xem.

ĐT: (08) 3 5120 255
Email: khoa.cddt@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Đăng nhập | Liên Hệ
Bản quyền © 2013